زنان در شاهنامه
19 آذر
زنان در شاهنامه
گردآوری : فروشگاه آنلاین آرنوشا
اگر شخصیت زن را در شاهنامه فردوسی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهیم می‌بینیم زن نه تنها
در هر گونه عملیات قهرمانی و لشکرکشی‌ ها و موفقیت‌ ها و عدم موفقیت‌ های پادشاهان و پهلوانان به طور مستقیم
و یا غیر مستقیم نقشی موثر داشته است که خود می‌تواند لااقل موضوع یک کتاب جداگانه گردد،
بلکه زنان سرباز نامداری به‌ چشم می‌خورند که خود رأساً در جنگ‌ها شرکت نموده و عده‌یی را رهبری کرده
و یا با فداکاری و درایت و هوش بی‌نظیر خود مسیر وقایع تاریخی را غالباً تغییر داده‌ اند که می‌تواند اثر بدیعی را بنام تجزیه و تحلیل
حماسه زنان شاهنامه به وجود آورد.
خردورزی و اندیشه‌ ورزی در شاهنامه فردوسی جایگاه بالایی داشته است و حتی فردوسی در
ستایش خداوند می‌گوید، به نام خداوند جان و خرد. متأسفانه امروز با وجود پیشرفت چشمگیر تکنولوژی،
کمتر به خردورزی توجه می‌ شود.نشانه‌های خرد در زنان شاهنامه و در کنش زنان با مردان بسیار دیده می‌ شود.
شاهنامه یک اثر حماسی است و قهرمانان و شخصیت‌ های آن عموماً پهلوانان و رزم‌آوران هستند
که ماهیتی مردانه داشتند و از این رو، زنان کمتر در این حماسه سترگ ایران‌ زمین به چشم می‌آیند،
اما این نشان از نقش انفعالی زنان در شاهنامه نیست و این زنان نقش کلیدی در بسیاری از
ماجراهای شاهنامه داشته‌اند و پشت سر مردان نامدار فعالیت کرده‌ اند.
برخی بیت «زنان را همین بس بود یک هنر/ نشینند و زایند شیران نر» را به اشتباه به فردوسی منتسب می‌کنند،
در حالی که این بیت از کتابی به نام معایب الرجال از بی بی خانم استرآبادی متعلق به دوران قاجار است.
مهربانی، گذشت و فداکاری خصیصه بیشتر زنان نامدار ایرانی بوده و رشیدی، دلاوری و جنگ‌ آوری
زنانی مانند گرد آفرید معرف شخصیت زنان شاهنامه بوده است.