درد و دل با کودک
17 بهمن

درد و دل با کودک

گردآوری : فروشگاه آنلاین آرنوشا
کودکان ما همانطور که دارای بر یک بدن فیزیکی در حال رشد می باشند، بدن روانی آنها نیز در حال رشد است.
که این بدن روانی ترکیبی از همۀ محیط آنها به ویژه اشخاص و افراد مهم که در زندگی آنها است .
احساسات کودکان وابستگی بسیاری به حال و احوالات والدین دارد. گاهی اوقات پدر و مادر وقتی
درگیر یک سری از مشکلات چه اقتصادی و چه عاطفی می شوند، نا خواسته شروع به درد و دل کردن
با کودک خود می شوند. این امر یکی از بدترین و اشتاه ترین رفتارها برای کودک در دوران کودکی اوست .
کودکی که می بایست از لحاظ احساسی کاملا تحت حمایت پدر و مادر خود باشد به یکباره در زندگی خود درد بزرگی را حاصل از کوهی تجربه که هرگز برای آن ها رخ نداده است احساس خواهند کرد. دردی بزرگ از درد دل مادر و پدر که گاهی موجب سردرگمی می شود و نمی داند از کجا آمده. به همین دلیل است که روانشناسان درد و دل با کودک را تجاوز روحی می نامند. درد دل کردن والدین با فرزندان پیامدهای روحی دیگری را نیز در پی دارد از جمله حس انتقام جویی ، اظطراب و گوشه گیری را به همراه دارد. توجه داشته باشیم کودکان مفاهیم ساده ای از زندگی می دانند و وقتی شما آنها را با رنج های زندگی تان آشنا می­ کنید، خود را به شکل فردی می بینند که باید ناجی زندگی والدین خود باشد، بنا­براین همواره نگران شما هستند. این کار باعث می شود کودک غرق در این فکر و خیال شود که پدر یا مادر من، قربانی این زندگی و زشتی هایش شدند و من اکنون وظیفه دارم از آنها مراقبت کنم.برای جلوگیری وقوع  فاجعه ای کدر روح کودکمان همواره به عنوان پدر و مادر به خود بگوییم این ما هستیم که باید به ناراحتی و غم فرزندمان گوش دهیم نه آنها به غم ما.